Scheidsrechters staking voorbij

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Een bijeenkomst over de ontstane arbitrageproblematiek binnen de
top van het Nederlandse basketball, woensdagavond 18 februari jl. op het bondsbureau te Utrecht, heeft een voor alle partijen aanvaardbare oplossingsrichting opgeleverd. Het constructieve overleg betekent in elk geval dat de A-arbiters met ingang van heden weer hun wedstrijden gaan fluiten in de heren eredivisie.

Hiermee is een einde gekomen aan de twee weken durende impasse waarin de wedstrijden in de heren
eredivisie werden gefloten door collega’s uit de C-groep. Aan het gesprek namen deel vertegenwoordigers van de A-, B- en C-arbiters, de leden van de initiatiefgroep, het bestuur van de FEB en de voorzitter en de directeur van de NBB.
Er werd overeenstemming bereikt over de verhoging van de vergoedingen voor dit seizoen. Met
terugwerkende kracht per 1 januari 2004 zijn deze bepaald op ? 50,00 per wedstrijd en het dubbele bedrag voor midweekse wedstrijden. Verder zijn afspraken gemaakt over het ter beschikking stellen van budgetten (vanuit de FEB en de NBB) voor projecten en activiteiten op het gebied van opleiding, scholing en begeleiding van arbiters, inclusief de introductie van het systeem van 3-men officiating.
Over de hoogte van de vergoedingen voor het seizoen 2004/2005 en de daaropvolgende seizoenen
is door de arbiters een duidelijk signaal afgegeven dat het hier zou moeten gaan om een substantiƫle
verhoging in de richting van ? 100,00 tot ? 150,00 per wedstrijd Zonder in deze fase concrete toezeggingen te (kunnen) doen over de omvang en de fasering van de verhoging, heeft de FEB de bereidheid uitgesproken serieus met de arbiters in gesprek te willen gaan.
De aanwezige ‘partijen’ spraken het vertrouwen naar elkaar uit dat de uitkomst van deze bijeenkomst
een goede basis is voor constructief vervolgoverleg op korte termijn, met als gezamenlijke intentie de
noodzakelijke kwaliteitsverbetering op het gebied van de arbitrage te concretiseren en de vergoedingen navenant aan te passen.