MPC Donar – CEB Noordkop (elite B)

Beslissing in de elite B ? In de elite B is het duidelijk dat Rotterdam niet…